Category Archives: Kisah Hikmah

Hanya Dari Harta Halal

Ketika orang-orang Quraisy yang masih musyrik merenovasi Ka’bah sebelum Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam diangkat menjadi Rasul, mereka memberikan syarat bagi orang yang ingin menyumbang untuk pembiayaannya agar memperhatikan betul hartanya dari sumber yang halal. Jangan sampai masuk uang … Continue reading

Posted in Kisah Hikmah | Leave a comment

1000 Cambukan

Suatu kali Khalifah Abu Ja’far Al Manshur didatangi seseorang. Orang itu berkata, “Aku akan memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Bila aku betul-betul berhasil melakukannya beri aku uang sebanyak 1000 dinar (setara dengan 4.25 kg emas), pintanya. Mendengar perkataan orang … Continue reading

Posted in Kisah Hikmah | Leave a comment

Sedekah atau Haji?

Suatu kali seseorang laki-laki datang kepada Bisyr ibn Al Harits menyampaikan ucapan perpisahan, karena ia akan berangkat menunaikan ibadah haji sunat. Karena ia sudah pernah melaksanakan haji sebelumnya. Laki-laki itu berkata: “Aku sudah bertekat untuk menunaikan ibadah haji pada tahun … Continue reading

Posted in Kisah Hikmah | 1 Comment

Tokoh di Balik Layar

Informasi yang baru kali ini saya dengar tentang Imam Syafi’i dalam khutbah Jum’at tadi. Khatib menceritakan: Ketika salah seorang teman sejawat Imam Syafi’i menyaksikan bagaimana ketekunan dan kecerdasan beliau dalam menuntut ilmu, ia banting stir memilih untuk menjadi pedagang. Dari … Continue reading

Posted in Kisah Hikmah | 1 Comment

Ada Tempatnya

Jadi teringat cerita Syekh Muhammad Al Ghazali yang berdialog dengan seorang pemuda penuh semangat dalam menjalankan sunnah: “Mencabut bulu ketiak itu jelas kesunnahannya atau anjuran Nabi, tapi apakah pantas bila dilakukan ketika menghadiri perkulihan di hadapan dosen yang lagi mengajar?” … Continue reading

Posted in Kisah Hikmah | 1 Comment